1 Result

You searched for:
Limited to:

Page 1 of 1
 
  Title Creator Date  
1 Porous Silk Scaffolds for Delivery of Growth Factors and Stem Cells to Enhance Bone Regeneration. Kaplan, David, 1953-
Zhang, Wenjie.
Zhu, Chao.
Ye, Dongxia.
Xu, Ling.
Zhang, Xiaochen.
Wu, Qianju.
Zhang, Xiuli.
Jiang, Xinquan.
2014